Baetis – Dun och Emerger

Baetis, eller Åslända kläcker i stort sett hela säsongen från april till september.
Och det är framförallt den färdiga sländan/Dun och den kläckande nymfen/Emerger som man fiskar med.
Här är båda versionerna och med materialbeskrivning.

Baetis - Emerger

Baetis - Emerger

Material - Emerger
Krok: Hanak 130BL #14-16
Bindtråd: Textreme 6/0 Olive
Stjärt: Polygarn Brun
Kropp: Polish Quills Golden Olive
Vingsäck: CDC Medium Grey
Ben: Polygarn Brun
Thorax: Oppossum Light Olive

Baetis - Dun

Material - Dun
Krok: Hanak 130BL #14-16
Bindtråd: Textreme 6/0 Olive
Stjärt: Partridge/Rapphöna
Kropp: Polish Quills Golden Olive
Vingsäck: CDC Medium Grey
Ben: Polygarn Brun
Thorax: Senyo's Laser Dub Light Olive